Thuê xe du lịch

 • THÔNG TIN CƠ BẢN

  Hiệu: Universe

  Dòng: Huyndai

  Đời xe: 2015

  Kiểu xe: 45 chỗ

  Màu xe: Đỏ - Trắng

  Giá thuê tháng: 45.000.000 vnđ

  Xem chi tiết
 • THÔNG TIN CƠ BẢN

  Hiệu: Honda

  Dòng: JJJ

  Đời xe: HHH

  Kiểu xe: HHH

  Màu xe: JJJ

  Giá thuê tháng: JJJ

  Xem chi tiết
 • THÔNG TIN CƠ BẢN

  Hiệu: Honda

  Dòng: Civic

  Đời xe: 2013 - 2015

  Kiểu xe: 5 chỗ

  Màu xe: Bạc - Đen - Trắng

  Giá thuê tháng: 2.000.000 vnđ

  Xem chi tiết
 • THÔNG TIN CƠ BẢN

  Hiệu: Honda

  Dòng: Civic

  Đời xe: 2013 - 2015

  Kiểu xe: 5 chỗ

  Màu xe: Bạc - Đen - Trắng

  Giá thuê tháng: 2.000.000 vnđ

  Xem chi tiết
 • THÔNG TIN CƠ BẢN

  Hiệu: Honda

  Dòng: Civic

  Đời xe: 2013 - 2015

  Kiểu xe: 5 chỗ

  Màu xe: Bạc - Đen - Trắng

  Giá thuê tháng: 2.000.000 vnđ

  Xem chi tiết
 • THÔNG TIN CƠ BẢN

  Hiệu: Honda

  Dòng: Civic

  Đời xe: 2013 - 2015

  Kiểu xe: 5 chỗ

  Màu xe: Bạc - Đen - Trắng

  Giá thuê tháng: 2.000.000 vnđ

  Xem chi tiết